Terminy spotkań z rodzicami

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI
ROK SZKOLNY 2021 / 2022 

 

Termin spotkania Problematyka

15.09.2021 (środa)

godz.16.30

Sprawy organizacyjne, zapoznanie z programami, kryteriami oceniania,

egzaminem ósmoklasisty

20.10.2021 (środa)

godz.15.00 – 17.00

Konsultacje indywidualne, bieżące postępy w nauce, sprawy klasowe

16.12.2021 (czwartek)

godz.15.00 – 17.00

Konsultacje indywidualne, informacja o przewidywanych niedostatecznych     ocenach na I semestr

14.02.2022 (poniedziałek)

godz.15.00 – 17.00

Wyniki klasyfikacji za I semestr, sprawy klasowe

23.03.2022 (środa)

godz.15.00 – 17.00

Konsultacje indywidualne, egzamin ósmoklasisty, bieżące postępy w nauce,     sprawy klasowe

17.05.2022 (wtorek)

godz.15.00 – 17.00

Konsultacje indywidualne, informacja o przewidywanych niedostatecznych        ocenach rocznych

 

Skip to content