Nauczyciele

1. Ewa Gancarz dyrektor szkoły

chemia, fizyka, informatyka

2. Małgorzata Basaj biologia
3. Urszula Ejsmont język polski
4. Ewa Grzelka religia, język angielski
5. Katarzyna Margos edukacja wczesnoszkolna, język angielski
6. Iwona Łabaza edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyno – kompensacyjne
7. Agnieszka Pałos historia, geografia, wos, muzyka, plastyka
8. Aleksandra Pancerz  wychowanie fizyczne, logopedia
9. Barbara Pikos  język niemiecki, chemia, technika, zajęcia korekcyno – kompensacyjne
10. Mariola Podbrożny pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
11. Joanna Polaszczyk nauczyciel bibliotekarz, świetlica
12. Marcin Robak matematyka
13. Sabina Wiecha edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
Skip to content