Zajęcia pozalekcyjne
 1. Gramatyka na wesoło
 2. Kółko geograficzno - historyczne
 3. Kółko polonistyczne
 4. Kółko języka angielskiego
 5. Zajęcia sportowe
 6. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 7. Terapia pedagogiczna
 8. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 9. Zajęcia logopedyczne
 10. Rewalidacja
 11. Zajęcia socjoterapeutyczne