Zajęcia pozalekcyjne
  1. Zajęcia plastyczne
  2. Zajęcia sportowe
  3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  4. Terapia pedagogiczna
  5. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
  6. Zajęcia logopedyczne
  7. Rewalidacja
  8. Zajęcia socjoterapeutyczne