Samorząd Uczniowski
Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

         3 października 2012 r. uczniowie klas II – VI wzięli udział w praktycznej lekcji demokracji - wybrali SAMORZĄD UCZNIOWSKI. Swój głos oddawali na jednego z 11 kandydatów- zgłoszonych przez zespoły klas IV - VI.

         Uczniowie poszczególnych klas po wejściu do lokalu wyborczego zapoznawani byli z zasadami demokratycznych wyborów. Komisja Wyborcza wydawała im karty do głosowania, a nad całością przebiegu wyborów czuwała Przewodnicząca Komisji Wyborczej – Urszula Ejsmont. Wybory przebiegły sprawnie, wszyscy uprawnieni uczniowie wzięli w nich udział, z wyjątkiem nieobecnych.

         Po oddaniu wszystkich głosów komisyjnie opróżniono urnę, przeliczono głosy i sporządzono protokół. Na tablicy ogłoszeń podano wyniki do publicznej wiadomości.

    

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:  Monika Kotynia.        

Zastępcy: Izabela Dreja i Wiktoria Świerc.     

    Przewodniczący sekcji:                                                                                    

a) tanecznej (zespół taneczny) - Karolina Danisz,                                         

b) kulturalnej (imprezy szkolne) -  Sabina Kotynia,                                      

c) porządkowej (nadzorowanie dyżurów, punktacja do konkursu na najlepiej dyżurującą klasę) - Sebastian Michalczyk.

 

Rzecznik Praw Ucznia – pan Adam Bochenek.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – pani Urszula Ejsmont.