Samorząd Uczniowski
Sprawozdanie z działalności RSU – II semestr 2011/2012 r.

Rada Samorządu Uczniowskiego spotykała się co najmniej dwa razy w miesiącu z opiekunem. Opracowany został grafik dyżurów poszczególnych klas i wywieszony na korytarzu szkolnym. Każda dyżurująca klasa była odpowiedzialna za pilnowanie wyznaczonych miejsc na korytarzu. Odbywały się pogadanki z policjantem nt. bezpieczeństwa w szkole.

            Na początku II semestru nastąpiło podsumowanie udziału w ogólnopolskiej akcji charytatywnej: „Góra Grosza”. Zebrano 216 zł i 72 grosze.

            Zorganizowano walentynki. Na szkolnym korytarzu stało pudło z napisem „Poczta walentynkowa”, do którego każdy mógł wrzucić list lub kartkę. 14 lutego przebrany za listonosza uczeń rozdawał najmilsze w świecie listy.

Udekorowano salę na bal maskowy. Zorganizowano konkursy na najciekawszy i najoryginalniejszy strój oraz za prezentację. Nagrody zostały wręczone na apelu z okazji zakończenia roku szkolnego, podobnie jak za zbiórkę żołędzi.

            Z okazji pierwszego Dnia Wiosny uczniowie wykonali marzanny z tworzyw, które podlegają segregacji śmieci. Odbył się barwny korowód z marzannami uliczkami wsi Bierdzany. Na szkolnym boisku marzanny zostały rozebrane, a części z których je wykonano dzieci skwapliwie posegregowały i wrzuciły do odpowiednich worków.

            W związku z obchodami Dnia Ziemi, które w tym roku obchodzono  pod hasłem „Dobra energia dla wszystkich” uczniowie zostali zapoznani z  potrzebą ochrony klimatu, koniecznością zapobiegania efektowi cieplarnianemu oraz zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

            W grupach wykonali  plakaty promujące „Zrównoważone wykorzystanie energii”. 24 kwietnia wszyscy przyszli ubrani na zielono albo brązowo. Najpierw na sali gimnastycznej odbyła się prezentacja plakatów oraz pogadanka dotycząca Dnia Ziemi. Następnie został wyemitowany film dotyczący piękna świata zwierząt oraz różnorodnych form ukształtowania terenu na kuli ziemskiej. Mottem filmu było „zjadanie”, eksploatowanie Ziemi przez człowieka. Na koniec wszyscy wyszli na szkolne boisko i utworzyli żywą rzeźbę przedstawiającą drzewo – symbol bogactwa, energii, radości i mądrości. Cytując Księgę Hioba (14,7): „Drzewo może mieć nadzieję: choć jest ścięte, znowu się odradza, a jego pędy rosną dalej”.

W II semestrze kontynuowano zbiórkę makulatury. Zebrano 1 tonę i 120 kg, za co uzyskano kwotę 280 zł, która została wpłacona na SKO.

Przygotowany został plan pracy samorządu na r. szk. 2012/2013. Planujemy zorganizować następujące konkursy: plastyczny, czytelniczy i recytatorski.