RODO

25.05.2018 Informacja dotycząca Inspektora Ochrony Danych

Od 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Zgodnie z wymienionymi przepisami w Publicznej Szkole Podstawowej w Bierdzanach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, funkcję tę pełni:

Efigo Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Staromiejskiej 6/10D, 40-013 Katowice

 

Kontakt pocztą tradycyjną:          Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierdzanach

                                                           ul. Szkolna 1

                                                           46-046 Bierdzany

Kontakt e mail:                 iod@efigo.pl