Plan lekcji » Klasa VII
Lp. Godz. zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek   Piątek
1. 810-855 język polski religia matematyka historia chemia
2. 905-950 historia matematyka język polski fizyka język niemiecki
3. 1000-1045 biologia wych. fizyczne wych. fizyczne matematyka biologia
4. 1055-1140 religia język polski geografia wych. fizyczne język polski
5. 1155-1240 chemia język niemiecki język angielski geografia wych. fizyczne
6. 1250-1335 język angielski muzyka język angielski język polski matematyka
7. 1345-1430 fizyka zajęcia z wychowawcą   informatyka plastyka
8. 1440-1525 zesp.dyd.wyr. matematyka       zes.dyd.wyr. język polski