Plan lekcji » Klasa I
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.10-8.55 edukacja wczesn. język angielski język angielski  religia edukacja wczesn.
2. 9.05-9.50 edukacja wczesn. edukacja wczesn. edukacja wczesn. język niemiecki edukacja wczesn.
3. 10.00-10.45 edukacja wczesn. edukacja wczesn. edukacja wczesn. edukacja wczesn. edukacja wczesn.
4. 10.55-11.40 język niemiecki edukacja wczesn. edukacja wczesn. edukacja wczesn. język niemiecki
5. 11.55-12.40 religia edukacja wczesn. edukacja wczesn. edukacja wczesn. edukacja wczesn.
6. 12.50-13.35