Nauczyciele

 


 

1. Ewa Gancarz

dyrektor szkoły

matamatyka, chemia, informatyka, zajęcia komputerowe

     
2. Ewa Baran edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel bibliotekarz
     
3. Małgorzata Basaj biologia
     
4. Katarzyna Chimiak język angielski
     
5. Urszula Ejsmont język polski
     
6. Ewa Grzelka język angielski, religia
     
7. Bożena Kowalczyk - Pytel język polski
     
8. Dorota Król matematyka, fizyka
     
9. Agnieszka Pałos historia, geografia, wos, przyroda, plastyka, muzyka
     
10. Aleksandra Pancerz wychowanie fizyczne, logopedia
     
11. Barbara Pikos język niemiecki, technika, zajęcia korekcyno - kompensacyjne
     
12. Mariola Podbrożny pedagog szkolny