Nauczyciele

 


 

1. Ewa Gancarz

dyrektor szkoły

chemia, fizyka, informatyka

     
2. Ewa Baran edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel bibliotekarz
     
3. Małgorzata Basaj biologia
     
4. Katarzyna Chimiak język angielski
     
5. Urszula Ejsmont język polski
     
6. ks. Piotr Kierpal religia, muzyka
     
7. Dorota  Król matematyka
     
8. Katarzyna Margos język angielski
     
9. Iwona Łabaza  edukacja wczesnoszkolna, technika, zajęcia korekcyno - kompensacyjne 
     
10. Agnieszka Pałos historia, geografia, wos, plastyka
     
11. Aleksandra Pancerz wychowanie fizyczne, logopedia
     
12. Barbara Pikos język niemiecki, technika, zajęcia korekcyno - kompensacyjne
     
13. Mariola Podbrożny pedagog szkolny
     
14. Sabina Wiecha wychowanie do życia w rodzinie