Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

3.

Ferie zimowe

15 – 28 stycznia 2018 r

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

5.

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018 r.

6.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11.08.2017 r.  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)

 

2XI,  3XI,  30IV,  2V  i  4 V

 

 
Klasyfikacja
KLASYFIKACJA

INFORMACJA
O PRZEWIDYWANYCH OCENACH

NIEDOSTATECZNYCH

KLASYFIKACJA TERMIN SKŁADANIA PODAŃ
O
EGZAMIN
TERMIN PRZEPROWA-DZANIA EGZAMINÓW
ŚRÓDROCZNA do 14.12. 2017 r.

08.01 – 12.01  2018 r.

klasyfikacyjny:


 

sprawdzający:


 

poprawkowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŃCOWOROCZNA do 21.05.2018 r.

11.06 – 15.06

2018 r.

klasyfikacyjny:
        do 20.06.2018 r.

 

sprawdzający:
        do 26.06.2018 r.

 

 

poprawkowy:

do   20.06.2018 r.

 

21.06.2018 r.

 

 

do      09.07.2018 r.

 

 

w ostatnim tygodniu wakacji

 

 
Terminy spotkań z rodzicami
Lp. Termin spotkania Problematyka
1.

13.09.2017 r.  

( środa )

godz.1630
Sprawy organizacyjne, zapoznanie z programami, kryteriami oceniania
2.

24.10.2017 r.

( wtorek )

godz.1500-1700

Konsultacje,bieżące postępy w nauce, sprawy klasowe
3.

14.12.2017 r.  

  ( czwartek )

godz.1500-1700

Informacja o przewidywanych ocenach

4.

01.02.2018 r.

( czwartek )
godz.1600

Szkolenie "Problemy młodzieży w okresie dojrzewania w środowisku szkolnym i jak sobie z nimi radzić",

wyniki klasyfikacji za I semestr, sprawy klasowe

5.

10.04.2018 r.

( wtorek )
godz.1500-1700

Konsultacje indywidualne,bieżące postępy w nauce, sprawy klasowe
6.

21.05.2018 r.

( poniedziałek )
godz.1500-1700

Konsultacje indywidualne, informacja o przewidywanych ocenach