Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

3.

Ferie zimowe

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

4. Egzamin ósmoklasisty 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.

6.

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2019 r.

7.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11.08.2017 r.  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)

 

31 X,  2 XI, 15 IV, 16 IV, 17 IV,  29 IV, 30 IV  i  2 V

 

 
Klasyfikacja
KLASYFIKACJA

INFORMACJA
O PRZEWIDYWANYCH OCENACH

NIEDOSTATECZNYCH

KLASYFIKACJA TERMIN SKŁADANIA PODAŃ
O
EGZAMIN
TERMIN PRZEPROWA-DZANIA EGZAMINÓW
ŚRÓDROCZNA do 13.12. 2018 r.

16.01–22.01 

2019 r.

klasyfikacyjny:


 

sprawdzający:


 

poprawkowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŃCOWOROCZNA do 16.05.2019 r.

10.06 – 14.06

2019 r.

klasyfikacyjny:
        do 19.06.2019 r.

 

sprawdzający:
        do 25.06.2019 r.

 

 

poprawkowy:

do   19.06.2019 r.

 

20.06.2019 r.

 

 

do

02.07.2019 r.

 

 

w ostatnim tygodniu wakacji

 

 
Terminy spotkań z rodzicami
Lp. Termin spotkania Problematyka
1.

10.09.2018 r.  

( poniedziałek )

godz.1630
Sprawy organizacyjne, zapoznanie z programami, kryteriami oceniania
2.

24.10.2018 r.

( środa )

godz.1500-1700

Konsultacje indywidualne,bieżące postępy w nauce, sprawy klasowe
3.

13.12.2018 r.  

  ( czwartek )

godz.1600

Zebranie ogólne, konsultacje,

informacja o przewidywanych ocenach na I semestr

4.

25.01.2019 r.

( piątek )
godz.1500-1700

Wyniki klasyfikacji za I semestr, sprawy klasowe

5.

02.04.2019 r.

( wtorek )
godz.1500-1700

Konsultacje indywidualne,egzamin ósmoklasisty, bieżące postępy               w nauce, sprawy klasowe
6.

16.05.2019 r.

( czwartek )
godz.1500-1700

Konsultacje indywidualne, informacja o przewidywanych ocenach