Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

3.

Ferie zimowe

10 – 23 lutego 2020 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty

21, 22, 23  kwietnia 2020 r.

6.

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020 r.

7.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11.08.2017 r.  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)

 

31 X,  2I, 3 I, 21 IV, 22 IV, 23 IV,  30 IV  i  12 VI

 

 
Klasyfikacja
KLASYFIKACJA

INFORMACJA
O PRZEWIDYWANYCH OCENACH

NIEDOSTATECZNYCH

KLASYFIKACJA TERMIN SKŁADANIA PODAŃ
O
EGZAMIN
TERMIN PRZEPROWA-DZANIA EGZAMINÓW
ŚRÓDROCZNA do 12.12. 2019 r.

23.01–29.01 

2020 r.

klasyfikacyjny:


 

sprawdzający:


 

poprawkowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŃCOWOROCZNA do 21.05.2020 r.

15.06 – 19.06

2020 r.

klasyfikacyjny:
        do 24.06.2020 r.

 

sprawdzający:
        do 30.06.2020 r.

 

 

poprawkowy:

do   24.06.2020 r.

 

25.06.2020 r.

 

 

do

07.07.2020 r.

 

 

w ostatnim tygodniu wakacji

 

 
Terminy spotkań z rodzicami
Lp. Termin spotkania Problematyka
1.

12.09.2019 r.  

( czwartek )

godz.1630
Sprawy organizacyjne, zapoznanie z programami, kryteriami oceniania
2.

23.10.2019 r.

( środa )

godz.1500-1700

Konsultacje indywidualne,bieżące postępy w nauce, sprawy klasowe
3.

12.12.2019 r.  

  ( czwartek )

godz.1600

Zebranie ogólne, konsultacje,

informacja o przewidywanych ocenach na I semestr

4.

03.02.2020 r.

(poniedziałek)
godz.1500-1700

Wyniki klasyfikacji za I semestr, sprawy klasowe

5.

31.03.2020 r.

( wtorek )
godz.1500-1700

Konsultacje indywidualne,egzamin ósmoklasisty, bieżące postępy               w nauce, sprawy klasowe

ODWOŁANE - KORONAWIRUS

6.

21.05.2020 r.

( czwartek )
godz.1500-1700

Konsultacje indywidualne, informacja o przewidywanych ocenach