Dokumenty szkoły » Wykaz podręczników

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

w Publicznej Szkole Podstawowej w Bierdzanach

 

W roku szkolnym 2018/2019 wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I - VIII (z wyjątkiem języka mniejszości narodowej – niemieckiego, religii i wychowania do życia w rodzinie) są objęte dotacją rządową, a tym samym bezpłatne dla uczniów!

 

kl. II

edukacja wczesnoszkolna:

,,Nowi Tropiciele” – podręcznik klasa 2 cz.1-5 – wyd. WSiP

,,Nowi Tropiciele” – karty ćwiczeń klasa 2 cz.1-5 – wyd. WSiP

,,Nowi Tropiciele” – matematyka klasa 2 cz.1-5 – wyd. WSiP

język angielski:

Hello Explorer. Podręcznik dla klasy II – wyd. Nowa Era

Hello Explorer. Zeszyt ćwiczeń dla klasy II – wyd. Nowa Era

język niemiecki:

Niko 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej – autor Brigitte Beier, Stefanie Erdmann, Iris Herbst, Ulrike Kähler, Susanne Rips, Ute Schimmler – Wydawnictwo "LektorKlett"

religia:

„Poznajemy naszego Boga” – autor red. ks. Marcin Wilczek, wyd. Wydawnictwo Św. Krzyża w Opolu

 UWAGA ! Rodzice kupują tylko podręczniki do religii.

 

 kl. IV

język polski:

„NOWE Słowa na start!”4 – podręcznik - autor Anna Klimowicz – wyd. Nowa Era

„NOWE Słowa na start!”4 – ćwiczenia – autor A. Klimowicz– wyd. Nowa Era

historia:

„Wczoraj i dziś” – podręcznik -  autor Grzegorz Wojciechowski – wyd. Nowa Era

Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności – wyd. Nowa Era

matematyka:

Matematyka – podręcznik – autor M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki – wyd. GWO

Matematyka – ćwiczenia (arytmetyka, geometria) – autor M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki – wyd. GWO

przyroda:

„Tajemnice przyrody” – podręcznik – autor M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz – wyd. Nowa Era

„Tajemnice przyrody”  – ćwiczenia – autor J. Golanko , U. Moździerz, J. Stawarz – wyd. Nowa Era

Atlas przyroda – „Świat wokół nas” – wyd. Nowa Era

technika:

„Jak to działa?”– podręcznik – autor Lech Łabecki, Marta Łabecka  wyd. Nowa Era

informatyka:

„Lubię to!”– podręcznik – autor Michał Kęska – wyd. Nowa Era

język angielski:

Steps Plus – podręcznik dla klasy 4 – autor T. Falla, P. A. Davies, S. Wheeldon, P. Shipton - wyd. OXFORD

Steps Plus – ćwiczenia dla klasy 4 – autor T. Falla, P. A. Davies, S. Wheeldon, P. Shipton - wyd. OXFORD

język niemiecki:

Ich und du neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 4 – autor M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło– Wydawnictwo Szkolne PWN

Ich und du neu. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy 4 – autor M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło– Wydawnictwo Szkolne PWN

religia:

„Zapowiedź zbawienia” – autor red. ks. Marcin Wilczek, Maria Baron, ks. Zygfryd Waskin, wyd. Wydawnictwo Św. Krzyża w Opolu

wychowanie do życia w rodzinie:

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej - autor Teresa Król – wyd. Rubikon

 UWAGA ! Rodzice kupują tylko podręczniki (ćwiczenia) do języka niemieckiego, religii i wychowania do życia w rodzinie

  kl. V

język polski:

      „NOWE Słowa na start!”5 – podręcznik - autor Anna Klimowicz – wyd. Nowa Era

      „NOWE Słowa na start!”5 – ćwiczenia – autor A. Klimowicz– wyd. Nowa Era

historia:

      „Wczoraj i dziś” – podręcznik -  autor Grzegorz Wojciechowski – wyd. Nowa Era

      Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności – wyd. Nowa Era

matematyka:

      Matematyka – podręcznik – autor M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki – wyd. GWO

      Matematyka – ćwiczenia (arytmetyka, geometria) – autor M. Dobrowolska, S. Wojtan, P.

      Zarzycki – wyd. GWO

geografia:

      Planeta Nowa – podręcznik -  autor F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz– wyd.

      Nowa Era

      Planeta Nowa – podręcznik -  autor K. Skomoroko – wyd. Nowa Era

biologia:

       Puls życia. Klasa 5 – podręcznik -  autor M. Sęktas, J. Stawarz– wyd. Nowa Era

technika:

      „Jak to działa?”– podręcznik – autor Lech Łabecki, Marta Łabecka – wyd. Nowa Era

informatyka:

      „Lubię to!”– podręcznik – autor Michał Kęska – wyd. Nowa Era

język angielski:

      Steps Plus – podręcznik dla klasy 5 – autor T. Falla, P. A. Davies, S. Wheeldon, P. Shipton -

      wyd. OXFORD

      Steps Plus – ćwiczenia dla klasy 5 – autor T. Falla, P. A. Davies, S. Wheeldon, P. Shipton -

      wyd. OXFORD

język niemiecki:

      Ich und du neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 5 – autor M. Kozubska,

      E. Krawczyk, L. Zastąpiło– Wydawnictwo Szkolne PWN

      Ich und du neu. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy 5 – autor M. Kozubska,

      E. Krawczyk, L. Zastąpiło– Wydawnictwo Szkolne PWN

religia:

      „Jezus Chrystus naszym Zbawicielem” – autor red. ks. Marcin Wilczek, Maria Baron,

      ks. Zygfryd Waskin, wyd. Wydawnictwo Św. Krzyża w Opolu

wychowanie do życia w rodzinie:

      Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.Podręcznik dla klasy 4 szkoły

      podstawowej - autor Teresa Król – wyd. Rubikon

   UWAGA !  Rodzice kupują tylko podręczniki (ćwiczenia) do języka niemieckiego, religii i wychowania do życia w rodzinie

 

kl. VI

język polski:

„Teraz polski!”6 – podręcznik - autor Anna Klimowicz – wyd. Nowa Era

„Teraz polski!”6 – ćwiczenia – autor A. Klimowicz, K. Brząkalik – wyd. Nowa Era

historia i społeczeństwo:

 „Wczoraj i dziś” – podręcznik -  autor Grzegorz Wojciechowski – wyd. Nowa Era

 Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności – wyd. Nowa Era

matematyka:

Matematyka–podręcznik–autor M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki – wyd. GWO

Matematyka – ćwiczenia (arytmetyka, geometria) – autor M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki – wyd. GWO

przyroda:

 „Tajemnice przyrody” – podręcznik – autor M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz – wyd. Nowa Era

„Tajemnice przyrody”  – ćwiczenia – autor J. Golanko , U. Moździerz, J. Stawarz – wyd. Nowa Era

Atlas przyroda – „Świat wokół nas” – wyd. Nowa Era

muzyka:

„Lekcja muzyki” –podręcznik–autor Monika Gromek, Grażyna Kilbach– wyd. Nowa Era

plastyka:

       „Do dzieła” – podręcznik – autor Jadwiga Lukas, Krystyna Onak – wyd. Nowa Era

język angielski:

Steps Forward 2 – podręcznik – autor T. Falla, P. A. Davies, S. Wheeldon, P. Shipton - wyd. OXFORD

język niemiecki:

      Ich und du. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 6 – Wydawnictwo Szkolne PWN

      Ich und du. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy 6 –Wydawnictwo Szkolne PWN

religia:

„Kościół wspólnotą zbawionych” – autor red. ks. Marcin Wilczek, Maria Baron, ks. Zygfryd Waskin, wyd. Wydawnictwo Św. Krzyża w Opolu

wychowanie do życia w rodzinie:

Wędrując ku dorosłości – podręcznik dla uczniów klas V-VI – autor Teresa Król – wyd. Rubikon

Wędrując ku dorosłości – ćwiczenia dla klasy 6 – autor Teresa Król – wyd. Rubikon

 UWAGA ! Rodzice kupują tylko podręczniki (ćwiczenia) do języka niemieckiego, religii i wychowania do życia w rodzinie

 kl. VII

język polski:

„NOWE Słowa na start!”7–podręcznik - autor Joanna Kościerzyńska,…– wyd. Nowa Era

„NOWE Słowa na start!”7 – ćwiczenia – autor Joanna Kuchta,…– wyd. Nowa Era

język angielski:

English Plus Options dla klasy VII – podręcznik – autor Ben Wetz, Diana Pye - wyd. OXFORD

English Plus Options dla klasy VII – ćwiczenia – autor Ben Wetz, Diana Pye - wyd. OXFORD

język niemiecki:

www.weiter deutsch 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7 – Wydawnictwo Szkolne PWN

       www.weiter deutsch 1. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy 7 –Wydawnictwo Szkolne PWN

muzyka:

„Lekcja muzyki” –podręcznik–autor Monika Gromek, Grażyna Kilbach– wyd. Nowa Era

plastyka:

„Do dzieła” –podręcznik – autor Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak – wyd. Nowa Era

historia:

 „Wczoraj i dziś” – podręcznik -  autor Stanisław Roszak, …– wyd. Nowa Era

 Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności – wyd. Nowa Era

geografia:

Planeta Nowa – podręcznik -  autor R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał– wyd. Nowa Era

Planeta Nowa – zeszyt ćwiczeń -  autor J. Knopik,...– wyd. Nowa Era

biologia:

Puls życia. Klasa 7 – podręcznik -  autor Małgorzata Jefimow– wyd. Nowa Era

fizyka:

Spotkania z fizyką – podręcznik -  autor G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska– wyd. Nowa Era

chemia:

Chemia Nowej Ery – podręcznik -  autor J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin– wyd. Nowa Era

matematyka:

Matematyka 7 – podręcznik – autor M. Dobrowolska,…– wyd. GWO

informatyka:

„Lubię to!”– podręcznik – autor Grażyna Koba – wyd. Nowa Era

religia:

„Droga wspólnoty zbawionych” – autor red. Maria Baron, ks. Marcin Ogiolda – wyd. Wydawnictwo Św. Krzyża w Opolu

wychowanie do życia w rodzinie:

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej - autor Teresa Król – wyd. Rubikon

 UWAGA ! Rodzice kupują tylko podręczniki (ćwiczenia) do religii i wychowania do życia w rodzinie

 

 

 kl. VIII

język polski:

      „NOWE Słowa na start!”8–podręcznik - autor Joanna Kościerzyńska,…– wyd. Nowa Era

      „NOWE Słowa na start!”8 – ćwiczenia – autor Joanna Kuchta,…– wyd. Nowa Era

język angielski:

       English Plus Options dla klasy VIII – podręcznik – autor Ben Wetz, Diana Pye - wyd.

       OXFORD

       English Plus Options dla klasy VIII – ćwiczenia – autor Ben Wetz, Diana Pye - wyd. OXFORD

język niemiecki:

       www.weiter deutsch 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8 – Wydawnictwo

       Szkolne PWN

       www.weiter deutsch 2. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy 8 –Wydawnictwo

       Szkolne PWN

historia:

       „Wczoraj i dziś” – podręcznik -  autor Stanisław Roszak, …– wyd. Nowa Era

       Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności – wyd. Nowa Era

wiedza o społeczeństwie:

      „Dziś i jutro” – podręcznik -  autor Iwona Janicka, …– wyd. Nowa Era

geografia:

      Planeta Nowa – podręcznik -  autor R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał– wyd. Nowa Era

      Planeta Nowa – podręcznik -  autor R. Przybył– wyd. Nowa Era

biologia:

       Puls życia. Klasa 8 – podręcznik -  autor Małgorzata Jefimow– wyd. Nowa Era

fizyka:

      Spotkania z fizyką – podręcznik -  autor G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-

      Różańska– wyd. Nowa Era

chemia:

      Chemia Nowej Ery – podręcznik -  autor J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin– wyd. Nowa Era

matematyka:

      Matematyka 8 – podręcznik – autor M. Dobrowolska,…– wyd. GWO

informatyka:

      „Lubię to!”– podręcznik – autor Grażyna Koba – wyd. Nowa Era

edukacja dla bezpieczeństwa:

      „Żyję i działam bezpiecznie”– podręcznik – autor Jarosław Słoma – wyd. Nowa Era

religia:

      „Codzienność uczniów Jezusa - Zbawiciela” – autor red. Maria Baron, ks. Marcin Ogiolda –

      wyd. Wydawnictwo Św. Krzyża w Opolu

wychowanie do życia w rodzinie:

      Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.Podręcznik dla klasy 8 szkoły

      podstawowej - autor Teresa Król – wyd. Rubikon

 UWAGA ! Rodzice kupują tylko podręczniki (ćwiczenia) do religii i wychowania do życia w rodzinie