Dokumenty szkoły » Programy nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania

w roku szkolnym 2019/2020

 1. Program edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1-3 - Jadwiga Hanisz - kl.I i III.
 2. Program nauczania do informatyki. Klasy 1-3 - Anna Kulesza - kl.I i III.
 3. „Hello Explorer”. Program nauczania języka angielskiego klasy I - III – Dorota Sikora- Banasik – kl. I III.
 4. „Ab in die Kinderwelt”. Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla klas I - III szkoły podstawowej - Iwona Breguła- Hanysek, Katarzyna Król, Małgorzata Paszkowiak, Justyna Stysiek - kl. I i III
 5. Program nauczania w klasach I-III  „Czekając na Jezusa” – ks. M. Wilczek - kl. I i III. 
 6. „Nowe słowa na start!”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej – Marlena Derlukiewicz – kl. V - VIII.
 7. Program nauczania języka angielskiego w klasach IV - VIII szkoły podstawowej – Melanie Ellis, Anna Rak – kl. V - VIII.
 8. „Deutsch ist trendy”. Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej – G. Burczek, G. Pampuch - kl. IV-VI.
 9. „Autorski program nauczania do zajęć lekcyjnych własnej historii i kultury w klasach V - VI szkół podstawowych” - Agata Makiola - kl. V -VI
 10. Program nauczania języka obcego w klasach I–III i IV–VIII szkoły podstawowej - Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik - kl.VII-VIII.
 11. Program nauczania ogólnego historii w klasach 4–8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś” – T. Maćkowski – kl. V - VIII. 
 12. „Dziś i jutro”. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej  – Barbara Furman – kl. VIII.
 13. Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej – M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech - kl. V - VIII.
 14. Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa” - Ewa Maria Tuz,Barbara Dziedzic - kl. V - VIII.
 15. Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej „Puls życia” - Anna Zdziennicka - kl. V - VIII.
 16. Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery” - Teresa Kulawik, Maria Litwin - kl. VII i VIII.
 17. Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką” - Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik - kl. VII i VIII.
 18. Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej. „Do dzieła!”  - Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak - kl. V - VII.
 19. Program nauczania muzyki w klasach IV - VII szkoły podstawowej „Lekcja muzyki” - Monika Gromek, Grażyna Kilbach - kl. V - VII.
 20. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej - Jarosław Słoma - kl. VIII. 
 21. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to!” - M. Kęska - kl. V -VIII.
 22. Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”  – Lech Łabecki, Marta Łabecka – kl. V i VI.
 23. „Wartości i aktualizacje”. Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV – VIII szkoły podstawowej - AAlicja Romanowska - kl. V - VIII.
 24. „Zbawieni w Jezusie Chrystusie”. Program nauczania religi w klasach IV-VI szkoły podstawowej – ks. M. Wilczek - kl. V-VI.
 25.  „Krocząc drogą Jezusa Chrystusa” Program nauczania religi w klasach VII-VIII szkoły podstawowej – Maria Baron, ks. Marcin Ogiolda -  kl. VII i VIII.
 26. „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej. Program nauczania.  – Teresa Król - kl. V.
 27. „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 6 szkoły podstawowej. Program nauczania – Teresa Król - kl. VI.
 28. „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej. Program nauczania – Teresa Król - kl. VII.
 29. „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej. Program nauczania – Teresa Król - kl. VIII.
 30. „Zaplanuj swoją przyszłość”. Program doradztwa zawodowego - Mariola Podbrożny - kl. VII i VIII.

 

 

D E C Y Z J A     D Y R E K T O R A

 

Działając na podstawie Art. 293 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 29.08.2019 r.

dopuszczam

przedstawione programy do użytku szkolnego i nadaję im  numery w szkolnym zestawie programów nauczania.

 

30.08.2019 r. Ewa Gancarz

data i podpis Dyrektora