Dokumenty szkoły » Programy nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania

w roku szkolnym 2017/2018

 1. Program edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1-3 - Jadwiga Hanisz - kl.I.
 2. Program nauczania do informatyki. Klasa 1 - Anna Kulesza - kl.I.
 3. „Hello Explorer”. Program nauczania języka angielskiego klasy I - III – Dorota Sikora- Banasik – kl. I.
 4. „Ab in die Kinderwelt”. Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla I etapu edukacji - Iwona Breguła- Hanysek, Katarzyna Król, Małgorzata Paszkowiak, Justyna Stysiek - kl. I
 5. Program edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenia z pomysłem – J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went -  kl. III.
 6. Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego szkoła podstawowa, klasy 1-3 – I. Studzińska, A. Mędela, M. Kondro, E. Piotrowska - kl. III.
 7. „Unsere Sprache”. Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla klas I – III szkoły podstawowej – Bernadeta Sonsała - kl. III.
 8. Program nauczania w klasach I-III  „Czekając na Jezusa” – ks. M. Wilczek - kl. I i III. 
 9. „Teraz Polski!”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej – A. Klimowicz, K. Brząkalik – kl. V-VI.
 10. „Nowe słowa na start!”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VII szkoły podstawowej – Marlena Derlukiewicz – kl. IV i VII.
 11. Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny – Melanie Ellis, Anna Rak – kl. V-VI.
 12. Program nauczania języka angielskiego w klasach IV - VIII szkoły podstawowej – Melanie Ellis, Anna Rak – kl. IV i VII.
 13. „Deutsch ist trendy”. Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej – G. Burczek, G. Pampuch - kl. IV-VI.
 14. Program nauczania „Historia i kultura Niemiec - własna historia i kultura”. II/III/IV etap edukacyjny - Martin Cichon - kl. V -VI
 15. Program nauczania języka obcego w klasach I–III i IV–VIII szkoły podstawowej - Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik - kl.VII.
 16. „Wczoraj i dziś”. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV–VI szkoły podstawowej – T. Maćkowski – kl. V-VI.
 17. Program nauczania ogólnego historii w klasach 4–8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś” – T. Maćkowski – kl. IV i VII.
 18. Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej - M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech - kl. V-VI.
 19. Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej – M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech - kl. IV i VII.
 20. „Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej - J. Golanko - kl. V-VI.
 21. Program nauczania przyrody w klasie 4–6 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” - J. Golanko - kl. IV.
 22. Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa” - Ewa Maria Tuz,

  Barbara Dziedzic - kl. VII.

 23. Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej „Puls życia” - Anna Zdziennicka - kl. VII.
 24. Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery” - Teresa Kulawik, Maria Litwin - kl. VII.
 25. Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką” - Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik - kl. VII.
 26. Program nauczania plastyki w klasach 4–6 szkoły podstawowej (II etap edukacyjny) – B. Mikulik - kl. V-VI.
 27. Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej. „Do dzieła!”  - Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak - kl. IV i VII.
 28. Muzyka i my. Program nauczania muzyki w klasach 4–6 szkoły podstawowej (II etap edukacyjny) – J. Pisarkiewicz - kl. V-VI.
 29. Program nauczania muzyki w klasach IV - VII szkoły podstawowej „Lekcja muzyki” - Monika Gromek, Grażyna Kilbach - kl. IV i VII.
 30. „Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4–6 szkoły podstawowej – M. Kęska - kl. IV-V.
 31. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to!” - M. Kęska - kl. IV i VII.
 32. „Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w szkole podstawowej – Lech Łabecki - kl. V-VI.
 33. Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”  – Lech Łabecki, Marta Łabecka – kl. IV.
 34. Autorski program nauczania „Wychowanie fizyczne bliższe wartościom” dla klas IV – VI szkoły podstawowej   - Alicja Romanowska - kl. V-VI.
 35. „Wartości i aktualizacje”. Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV – VIII szkoły podstawowej - AAlicja Romanowska - kl. IV i VII.
 36. „Zbawieni w Jezusie Chrystusie”. Program nauczania religi w klasach IV-VI szkoły podstawowej – ks. M. Wilczek - kl. IV-VI.
 37.  „Krocząc drogą Jezusa Chrystusa” Program nauczania religi w klasach IV-VI szkoły podstawowej – Maria Baron, ks. Marcin Ogiolda -  kl. VII.
 38. „Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej – Teresa Król - kl. IV.
 39. „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej – red. Teresa Król - kl. V-VI.
 40. „Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej – Teresa Król - kl. VII.
 41. „Zaplanuj swoją przyszłość”. Program doradztwa zawodowego - Mariola Podbrożny - kl. VII

 

 

D E C Y Z J A     D Y R E K T O R A

 

Działając na podstawie Art. 293 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2017 r.

dopuszczam

przedstawione programy do użytku szkolnego i nadaję im  numery w szkolnym zestawie programów nauczania.

 

31.08.2017 r. Ewa Gancarz

data i podpis Dyrektora