Dokumenty szkoły » Programy nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania

w roku szkolnym 2018/2019

 1. Program edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1-3 - Jadwiga Hanisz - kl.II.
 2. Program nauczania do informatyki. Klasa 2 - Anna Kulesza - kl.II.
 3. „Hello Explorer”. Program nauczania języka angielskiego klasy I - III – Dorota Sikora- Banasik – kl. II.
 4. „Ab in die Kinderwelt”. Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla klas I - III szkoły podstawowej - Iwona Breguła- Hanysek, Katarzyna Król, Małgorzata Paszkowiak, Justyna Stysiek - kl. II
 5. Program nauczania w klasach I-III  „Czekając na Jezusa” – ks. M. Wilczek - kl. II. 
 6. „Teraz Polski!”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej – A. Klimowicz, K. Brząkalik – kl. VI.
 7. „Nowe słowa na start!”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VII szkoły podstawowej – Marlena Derlukiewicz – kl. IV,V,VII i VIII.
 8. Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny – Melanie Ellis, Anna Rak – kl. VI.
 9. Program nauczania języka angielskiego w klasach IV - VIII szkoły podstawowej – Melanie Ellis, Anna Rak – kl. IV,V,VII i VIII.
 10. „Deutsch ist trendy”. Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej – G. Burczek, G. Pampuch - kl. IV-VI.
 11. „Autorski program nauczania do zajęć lekcyjnych własnej historii i kultury w klasach V - VI szkół podstawowych” - Agata Makiola - kl. V -VI
 12. Program nauczania języka obcego w klasach I–III i IV–VIII szkoły podstawowej - Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik - kl.VII-VIII.
 13. „Wczoraj i dziś”. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV–VI szkoły podstawowej – T. Maćkowski – kl. VI.
 14. Program nauczania ogólnego historii w klasach 4–8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś” – T. Maćkowski – kl. IV,V,VII i VIII. 
 15. „Dziś i jutro”. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej  – Barbara Furman – kl. VIII.
 16. Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej - M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech - kl. VI.
 17. Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej – M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech - kl. IV,V,VII i VIII.
 18. „Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej - J. Golanko - kl. VI.
 19. Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” - J. Golanko - kl. IV.
 20. Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa” - Ewa Maria Tuz,

  Barbara Dziedzic - kl. V,VII i VIII.

 21. Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej „Puls życia” - Anna Zdziennicka - kl. V,VII i VIII.
 22. Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery” - Teresa Kulawik, Maria Litwin - kl. VII i VIII.
 23. Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką” - Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik - kl. VII i VIII.
 24. Program nauczania plastyki w klasach 4–6 szkoły podstawowej (II etap edukacyjny) – B. Mikulik - kl. VI.
 25. Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej. „Do dzieła!”  - Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak - kl. IV, V i VII.
 26. Muzyka i my. Program nauczania muzyki w klasach 4–6 szkoły podstawowej (II etap edukacyjny) – J. Pisarkiewicz - kl. VI.
 27. Program nauczania muzyki w klasach IV - VII szkoły podstawowej „Lekcja muzyki” - Monika Gromek, Grażyna Kilbach - kl. IV, V i VII.
 28. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej - Jarosław Słoma - kl. VIII. 
 29. „Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4–6 szkoły podstawowej – M. Kęska - kl. VI.
 30. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to!” - M. Kęska - kl. IV, V, VII i VIII.
 31. „Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w szkole podstawowej – Lech Łabecki - kl. VI.
 32. Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”  – Lech Łabecki, Marta Łabecka – kl. IV i V.
 33. Autorski program nauczania „Wychowanie fizyczne bliższe wartościom” dla klas IV – VI szkoły podstawowej   - Alicja Romanowska - kl. VI.
 34. „Wartości i aktualizacje”. Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV – VIII szkoły podstawowej - AAlicja Romanowska - kl. IV, V, VII i VIII.
 35. „Zbawieni w Jezusie Chrystusie”. Program nauczania religi w klasach IV-VI szkoły podstawowej – ks. M. Wilczek - kl. IV-VI.
 36.  „Krocząc drogą Jezusa Chrystusa” Program nauczania religi w klasach VII-VIII szkoły podstawowej – Maria Baron, ks. Marcin Ogiolda -  kl. VII i VIII.
 37. „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej. Program nauczania.  – Teresa Król - kl. IV.
 38. „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej. Program nauczania.  – Teresa Król - kl. V.
 39. „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej – red. Teresa Król - kl. VI.
 40. „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej. Program nauczania – Teresa Król - kl. VII.
 41. „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej. Program nauczania – Teresa Król - kl. VIII.
 42. „Zaplanuj swoją przyszłość”. Program doradztwa zawodowego - Mariola Podbrożny - kl. VII i VIII.

 

 

D E C Y Z J A     D Y R E K T O R A

 

Działając na podstawie Art. 293 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2018 r.

dopuszczam

przedstawione programy do użytku szkolnego i nadaję im  numery w szkolnym zestawie programów nauczania.

 

31.08.2018 r. Ewa Gancarz

data i podpis Dyrektora