Biblioteka

         

                   „Kiedy pierwszy raz czytam dobrą książkę, doświadczam
uczucia jakbym spotkał nowego przyjaciela”

                                                  

J.W.Goethe

 

 

 

 

 

Biblioteka zaprasza czytelników:

 

                                                                 

Poniedziałek - 800 - 900  oraz  1335 - 1535

 

Wtorek  - 1340 - 1540

 

Piątek – 900 – 1000   

 

 

 

 

             

 

 

 

 

Regulamin biblioteki

 

 

 

I. Postanowienia ogólne:

 

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
5. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki i godzinami udostępniania zbiorów.
6. W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie.

 

II. Regulamin wypożyczalni:

 

1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki.
3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
4. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
5. W przypadkach zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik musi zwrócić taka samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
6. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
7. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do zwrotu materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 

III. Regulamin kącika czytelniczego:


1. W kąciku można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego i zbiorów wypożyczalni.
2. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza wyznaczone miejsce.
3. Czytelnik z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
4. Przed opuszczeniem kącika czytelniczego należy zwrócić czytane pozycje bibliotekarzowi.
5. Kącik czytelniczy jest nieczynny w czasie prowadzonych zajęć dydaktycznych przez bibliotekarza.