Archiwum 2014/2015
Konkurs Języka Angielskiego

Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla klas II-IV zorganizowany był przez panią Barbarę Pikos z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej i odbył 2 czerwca. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy III: Wiktoria Jagusch i Weronika Płoskonka. Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej – test wielokrotnego wyboru oraz ustnej, finałowej – odpowiedź na cztery wylosowane pytania. Obie części sprawdzały znajomość treści dwóch obowiązujących lektur z serii Peanguin Active Reading: „Newspaper Chase” oraz „The Slave Boy of Pompeii”. III miejsce w Konkursie zajęła Weronika Płoskonka natomiast Wiktoria Jagusch otrzymała dyplom za uczestnictwo.

Czas przygotowań do konkursu był wspaniałą okazją do rozwijania umiejętności komunikowania się w języku angielskim, zainteresowania angielską literaturą dziecięcą oraz utrwalania i poszerzania słownictwa. Organizatorom dziękujemy za wspaniałą atmosferę oraz gościnne przyjęcie. Weronice i Wiktorii serdecznie gratulujemy!