Archiwum 2013/2014
Karta rowerowa

Egzamin na kartę rowerową odbył się  3.06 2014 i 10.06.2014r. Składał się z dwóch części.

 

I teoretycznej – sprawdzającej znajomość przepisów ruch drogowego.

 

II praktycznej – dotyczącej obsługi technicznej roweru oraz umiejętności jazdy na rowerze z zachowaniem bezpieczeństwa.

 

Do egzaminu na kartę rowerową przystąpiło 9 uczniów z klasy IV.

 

1.Anna Biskup

2.Bartek Czarnuch

3.Wanessa Dziwis

4.Ralf Kossak

5.Daniel Pollak

6.Aleksandra Sierota

7.Krystian Sliwa

8.Kiga Świerc

9.Monika Synowska

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego było pozytywne zaliczenie testu z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego.

Część teoretyczną zaliczyło 9 uczniów, którzy przystąpili do egzaminu praktycznego i ukończyli go z wynikiem pozytywnym.

Egzamin praktyczny był nadzorowany przez Specjalistę wydziału Ruchu Drogowego KMP w Opolu asp. Mariusza Seredyka.