Archiwum 2012/2013
Szkolny Konkurs Znajomości Ewangelii

18 czerwca odbył się Pierwszy Szkolny Konkurs Znajomości Ewangelii. (Ewangelia według św. Mateusza). Uczniowie przygotowywali się do niego, poznając treść wskazanych przez katechetkę, wybranych fragmentów Ewangelii wg. św. Mateusza. Pytania, zamknięte i otwarte,  dotyczyły między innymi opisu narodzenia Jezusa, kuszenia na pustyni, przypowieści, pouczeń dotyczących postu, modlitwy i jałmużny czy nauczania Jezusa o Królestwie Bożym.

Piszący musieli wykazać się umiejętnością prawidłowego, zgodnego z tekstem, uzupełnienia podanych fragmentów, znajomością przypisów i pojęć słownikowych oraz znajomością szczegółów treści. Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy IV, Magdalena Wiecha, drugie – uczennica klasy V, Monika Kotynia a miejsce III Sebastian Michalczyk, także z klasy V. GRATULUJEMY i - w ramach akcji „Odkurz swoje Pismo Święte!” - zachęcamy do udziału w następnych edycjach Konkursu w kolejnych latach.