Archiwum 2012/2013
Program edukacyjny ,,Ratujemy i uczymy ratować”.

      Dzięki Fundacji WOŚP po raz kolejny przystąpiliśmy do realizacji programu edukacyjnego ,,Ratujemy i uczymy ratować”. Celem tego programu jest praktyczna nauka uczniów klas I-III elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie w dzieciach umiejętności prawidłowego zachowania się kiedy ktoś  potrzebuje pomocy.

      Dzieci uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej.

      Fundacja WOŚP wyposażyła naszą szkołę w specjalne książki dla uczniów, fantomy, 2 filmy oraz tekturowe telefony komórkowe. Dzięki tym materiałom dydaktycznym możemy uatrakcyjniać prowadzenie zajęć.

     Po raz pierwszy do realizacji tego programu przystąpiła klasa II. Na wstępie nauczyciel przedstawił uczniom ogólne zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowe czynności ratujące życie. Następnie dzieci obejrzały film animowany, w którym doktor Kręciołek  w prosty i obrazowy sposób uczył dzieci, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy osobie która oddycha. Następnie uczniowie pod czujnym okiem nauczyciela mogli przećwiczyć poszczególne czynności.

    Na kolejnych zajęciach uczniowie obejrzeli drugi film pt. ,,Jak ratować życie?” W trakcie oglądania tego filmu uczniowie poznali kolejne czynności ratujące życie osobie poszkodowanej, która nie oddycha. Po obejrzeniu tego filmu uczniowie przystąpili do części praktycznej. Były to ćwiczenia na fantomach. Ćwiczenia obejmowały: oddechy ratownicze, uciskanie klatki piersiowej.   Uczniowie poznali  także  Łańcuch Przeżycia. Pokazuje on prawidłową kolejność czynności, których wykonanie maksymalnie zwiększy szanse skutecznej pomocy w przypadku zatrzymania akcji serca.

    Na ostatnich zajęciach uczniowie utrwalali zdobytą wiedzę oraz ćwiczyli poszczególne czynności ratujące życie. Schemat tych czynności obejmował:

  • Bezpieczeństwo
  • Sprawdzenie przytomności
  • Wzywanie pomocy
  • Sprawdzenie oddechu
  • Pozycję boczną ustaloną
  • Oddech ratownicze
  • Uciskanie klatki piersiowej
  • Resuscytację krążeniowo-oddechową

Na realizację tego programu w klasie drugiej przeznaczono 5 godzin.

     Zajęcia pozwoliły nie tylko wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania zagrożeń i zasad udzielania pierwszej pomocy. Przyczyniły się również do przezwyciężenia lęku i obaw przed podejmowaniem działań w sytuacji zagrożenia.

      Zajęcia prowadzone były również w klasie IV – 1godz.

Uczniowie podczas prowadzonych zajęć szybko i sprawnie przypomnieli sobie z ubiegłych lat schemat postępowania ratowniczego. Poprawnie wzywali pomoc z telefonów komórkowych. Doskonalili umiejętność sprawdzania przytomności i oddechu osoby poszkodowanej. Zdobytą wiedzę wykorzystali następnie w trakcie ćwiczeń praktycznych na fantomach.

      Uczniowie podczas zajęć wykazali duże zaangażowanie oraz chęć kontynuacji tego typu zajęć.

     W najbliższym czasie odbędą się  również zajęcia w klasie V i VI po 1 godz. Będą to ćwiczenia praktyczne na fantomach.