Archiwum 2019/2020
Warsztaty profilaktyczne

29 i 30 stycznia 2020 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I – VI pt. „Tolerancja i szacunek” oraz VII – VIII pt. „Uzależnienia – nie daj się wciągnąć”.

Celem zajęć dla młodszej grupy było:

- kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka,

- wzmacnianie więzi emocjonalnych, wzajemnego zrozumienia, życzliwości,

- kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec siebie i innych osób,

- przezwyciężanie uprzedzeń, przesądów,

- przeciwdziałanie konfliktom w grupie,

- uczenie empatii,

- integracja grupy.

Natomiast uczniowie klas VII – VIII zostali zapoznani z negatywnym  działaniem alkoholu  na organizm człowieka, z  pojęciem zatrucia alkoholowego. Poznali również  definicję uzależnienia oraz  jego objawy.  Szczególnie istotne znaczenie miało przekazanie ważnych  informacji na temat zachowań asertywnych i korzyści płynących z ich stosowania w codziennym życiu.

Poszerzyli swoją wiedzę na temat substancji psychoaktywnych. Uświadomili sobie, że młodzi ludzie bardzo  szybko uzależniają się od alkoholu.  Wyjaśniono im,  czym jest uzależnienie i jak się objawia. Szczególnie istotne znaczenie ma asertywność – umiejętność odmowy wszelkim szkodliwym substancjom, zwłaszcza nieuleganie presji grupy  rówieśniczej. Uczestnicy zostali zapoznani również   z   problemem uzależnienia od narkotyków i dopalaczy.

Ważnym doświadczeniem była również rozmowa na temat przeżywanych przez młodzież emocji i rozwijania w sobie umiejętności mówienia na temat uczuć. 

Mamy nadzieję, że warsztaty spełniły oczekiwania naszych uczniów i przyczynią się do podejmowania przez nich rozsądnych i  przemyślanych decyzji w przyszłości.