Archiwum 2017/2018
Spotkanie z Dyrektorem Opolskiego Oddziału GDDKiA

W ostatnim tygodniu przed feriami naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dyrektor Opolskiego Oddziału GDDKiA, Pan Przemysław Maliszkiewicz osobiście przypomniał dzieciom zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego poruszania się po drogach w tym, że bardzo ważne jest bycie dobrze widocznym uczestnikiem ruchu drogowego, zarówno w terenie zabudowanym jak i poza nim. Bycie dobrze widocznym, szczególnie w okresie jesienno- zimowym, zapewniają elementy odblaskowe, które powinno się nosić. Mają one różne formy, ale wszystkie służą ochronie naszego zdrowia i życia. W związku z tym, przekazano uczniom pomarańczowe, odblaskowe opaski i szelki, a wychowawczynie otrzymały dla każdej klasy pulsujące zawieszki dla oznaczenia poruszającej się drogą kolumny. Podkreślono, że elementy odblaskowe powinny być przymocowane tak, żeby jak najlepiej mogły spełniać swoją funkcję.

Na dodatkowym spotkaniu o konieczności korzystania z podarowanych przez gości elementów przypomniała wszystkim pani Dyrektor. Krótką informację na temat wizyty i zdjęcia zamieszcza na swojej stronie także opolski Oddział GDDKiA.