Archiwum 2017/2018
Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki

Uczniowie klasy III w ramach projektu Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki realizowali wspólnie z wychowawcą panią Iwoną Łabazą tematykę „Ciekawy świat wokół nas”. Celem zajęć było rozbudzanie u dzieci pasji poznawczych otaczającego świata przyrody i fizyki. Zajęcia głównie odbywały się w terenie, w pasiece u pszczelarza oraz w lesie z leśniczym.  Umożliwiały one dzieciom odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego oraz kształtowania umiejętności obserwacji prostych doświadczeń przyrodniczych i fizycznych w środowisku naturalnym.

Na zajęciach z pszczelarzem, dzieci miały okazję zobaczyć strukturę ula oraz rozróżnić gatunki miodu zarówno po smaku jak i kolorze. Inspiracją po zajęciach było wykonanie repliki plastru miodu.

W lesie leśniczy zapoznał uczniów z etapami rozwoju drzew jak również rozróżnianiem drzew iglastych po igłach i szyszkach.

Na zajęciach z fizykiem dzieci nauczyły się rozróżniać światło naturalne od sztucznego oraz zostały zaznajomione ze zjawiskiem rozszczepienia światła.

Warsztaty muzyczno-rytmiczne uwrażliwiały dzieci na poczucie rytmu oraz świetne zabawy przy muzyce.

Odbyła się również wycieczka do Radia Opole. Dzieci uczestniczyły w lekcji „Barwy dźwięku” oraz zapoznane zostały ze sposobem realizacji oraz funkcjonowaniem radia. Miały również możliwość sprawdzenia swoich możliwości wokalnych poprzez nagranie piosenki i jej odsłuchanie.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej został przedstawiony dzieciom świat książek połączony z dyskusją na temat współczesnych książek tj. e-booki oraz audio-booki. Podsumowaniem wyprawy było napisanie i zilustrowanie przez dzieci  mini książki.