Archiwum 2017/2018
KONKURS PLASTYCZNY

Uczniowie klas III-VII brali udział w Szkolnym Konkursie Plastycznym pod hasłem ,,By czytać się chciało, zakładkę zrób wspaniałą”. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, pobudzanie wrażliwości  plastycznej i aktywności twórczej uczniów, kształtowanie poczucia estetyki oraz  rozbudzanie świadomości poszanowania książek.

Konkurs trwał od 13 listopada do 11 grudnia 2017 r.  Zadaniem uczestników było wykonanie jednostronnej lub dwustronnej zakładki do książki, dowolną techniką.  Prace były oceniane  w dwóch kategoriach wiekowych:

a) klasa III i IV

b) klasa V, VI, VII

Przy ocenie prac komisja brała pod uwagę: pomysłowość, różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania zakładki, oryginalność, estetykę i samodzielność jej wykonania.

Po zakończonym konkursie wszystkie zakładki zostały zaprezentowane na szkolnym korytarzu a nagrodami były dyplomy i drobne upominki.

 

Wyniki konkursu były następujące:

 

Kategoria klas młodszych

I MIEJSCE – Wiktoria Strzelczyk

II MIEJSCE – Laura Wieszołek, Florian Skiba i Rafał Płoskonka

III MIEJSCE – Izabela Pollak i Dawid Lepsy

Wyróżnienia otrzymali:

Anna Synowska, Emilia Pikos, Marek Wiecha 

 

Kategoria klas starszych:

I MIEJSCE – Bartłomiej Strzelczyk

III MIEJSCE – Paweł Kubis

 

Wyróżnienie otrzymał Sliwa Krzysztof.

 

Organizatorem konkursu była biblioteka szkolna.