Archiwum 2017/2018
Bezpieczne ferie

Każdego roku przed feriami zimowymi uczniowie naszej szkoły przypominają sobie zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku w domu i na świeżym powietrzu. O potrzebie bezpiecznego postepowania w różnych sytuacjach dowiadują się nie tylko od swoich nauczycieli, ale też od policji, która w tym zakresie współpracuje ze szkołami. W środę 10 stycznia odbyły się w  szkole w Bierdzanach dwie pogadanki na temat bezpieczeństwa – dla dzieci młodszych i starszych. Przybyły do naszej placówki policjant poruszył takie tematy jak: bezpieczne korzystanie z dróg publicznych, ryzyko związane z zabawą na zamarzniętych zbiornikach wodnych, kontakty z osobami obcymi w życiu codziennym i przez Internet oraz zagrożenia wynikające z kontaktów ze zwierzętami. Dla zobrazowania swojego wykładu nasz gość przytoczył kilka przykładów nierozsądnego postępowania u dzieci i młodzieży, uczniowie mieli też okazję zadawać pytania. Na zakończenie prowadzący pogadankę policjant złożył dzieciom życzenia bezpiecznych ferii. Mamy nadzieję, że dzięki przekazanym dzieciom radom, będą one bezpieczne dla wszystkich naszych uczniów.