Zdalne nauczanie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Pragniemy poinformować, iż w związku z nadal obowiązującym na terenie całego kraju  stanem epidemii oraz wzrastającą liczbą zakażeń nie odbędą się tradycyjne uroczystości, związane z zakończeniem roku szkolnego. Przypominamy, że wszystko musi się odbywać zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS oraz MEN, które nadal obowiązują we wszystkich placówkach oświatowych, tzn. uczniowie do budynku szkolnego wchodzą w maseczkach, utrzymują odstępy pomiędzy sobą i nauczycielem, przy wejściu dezynfekują ręce. Uczniowie klasy ósmej przychodzą z własnym długopisem, którym potwierdzają odbiór świadectwa.

 

HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH

w dniu 26.06.2020 r.

 
 1. kl. I  – godzina 9.00
 2. kl. III – godzina 9.30
 3. kl. V – godzina 10.00
 4. kl. VI – godzina 10.30
 5. kl. VII –godzina 11.00
 6. kl. VIII – godzina 11.30
  

Z uwagi na powyższe obostrzenia rodzice nie mogą towarzyszyć swoim dzieciom podczas odbioru świadectw.

 

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie

W związku z końcem roku szkolnego proszę o zwrot do biblioteki szkolnej podręczników i książek oraz laptopów według poniższego harmonogramu:

 1. kl. V – poniedziałek (22.06.) – godzina 900- 955 sala nr 2
 2. kl. VI – wtorek (23.06.) – godzina 1045- 1145 sala nr 2
 3. kl. VII – środa (24.06.) – godzina 900- 955 sala nr 2
 4. kl. VIII – czwartek (25.06.) – godzina 1045- 1145 sala nr 2

Uczniowie oddają podręczniki, książki i laptopy w maseczkach, towarzyszący rodzic czeka na dziecko przed wejściem do budynku.

 

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Pragniemy poinformować, iż od 01.06. w szkole będą prowadzone konsultacje dla uczniów klas starszych. Zainteresowanych uczniów prosimy o informację z jakich przedmiotów konsultacje są im potrzebne. Informację, należy przesłać najpóźniej do poniedziałku do godziny 9.00 na maila szkola.bierdzany@interia.pl zapisując w temacie konsultacje. O terminach konsultacji zainteresowani zostaną powiadomieni po ustaleniu terminarza zapewniającego minimalny kontakt pomiędzy grupami.

 

POWRÓT UCZNIA KL. I – III DO SZKOŁY - INFORMACJA DLA RODZICÓW

Proszę o zapoznanie się  i wypisanie oświadczenia oraz dostarczenie go do szkoły w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka. Należy także zapoznać się z informacją jak przygotować siebie oraz dziecko do powrotu do szkoły.

 
Informacja dla rodziców

 Proszę o zapoznanie się z informacją dla rodziców oraz Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi w naszej szkole.

więcej
 
OŚWIADCZENIE dla rodziców, którzy zadeklarowali chęć powrotu dziecka do szkoły w okresie epidemii

Proszę o zapoznanie się  i wypisanie oświadczenia oraz dostarczenie go do szkoły 

więcej
 

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Pragniemy poinformować, iż ze względu na aktualną sytuację związaną z pandemią odwołane są zebrania z rodzicami (pozostaje kontakt mailowy), wszystkie zaplanowane wcześniej imprezy szkolne oraz dni dodatkowo wolne od zajęć. We czwartek 30.04. nieznacznej korekcie ulegnie plan lekcji przekazany Państwu – dodatkowo pojawi się religia w klasach I – III, biologia w klasach V – VIII oraz fizyka w klasach VII – VIII.

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Od 25 marca 2020, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U. z 2020 r., poz. 493), nauczanie  w szkołach organizowane  jest w sposób zdalny. 

W  sytuacji pandemii rozwiązanie wprowadzone przez MEN jest jedyną formą realizacji obowiązku szkolnego, dlatego uczestniczenie w tej formie nauczania jest obowiązkowe.

 

Zasady organizacji nauczania zdalnego w naszej szkole:

 • Materiały do realizacji z poszczególnych przedmiotów umieszczane są na stronie szkoły zgodnie z przekazanym uczniom planem zajęć.
 • Nauczyciele zamieszczają na stronie szkoły informacje, wskazówki, materiały do pracy oraz zadania do wykonania wraz z terminami ich odsyłania na adres:  szkola.bierdzany@interia.pl
 • Każdy uczeń ma obowiązek odesłać, w określonym przez nauczyciela  terminie, wszystkie zadane prace, co stanowi dowód realizacji przez niego  obowiązku szkolnego.
 • Nie wszystkie  odsyłane  przez uczniów prace będą oceniane – o tym zadecyduje nauczyciel, jednak zwrot każdej z zadanych prac będzie przez nauczyciela odnotowywany.
 • Informacja o uzyskanych ocenach będzie przekazywana uczniom drogą elektroniczną na adres mailowy, z którego przysyłane są wykonane przez dzieci zadania.
 • Ocenianie zadań uczniów odbywa się zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania.
 • Systematyczność pracy w systemie nauki na odległość będzie jednym z kryteriów wystawiania oceny rocznej z zachowania.
 • Nieusprawiedliwione niewywiązywanie się przez ucznia z ww. zadań będzie traktowane jako brak realizacji obowiązku szkolnego i zgodnie z przepisami prawa oświatowego może skutkować nieklasyfikowaniem oraz koniecznością zdawania egzaminów klasyfikacyjnych.

 

 

SZANOWNI RODZICE

 

Za nami już ponad tydzień zdalnego nauczania. Cały ciężar pracy z dziećmi (szczególnie w klasach młodszych) spadł na Was. Chcielibyśmy uzyskać od Państwa informację zwrotną, czy materiału zadawanego dzieciom jest wystarczająca ilość, czy jest go za mało lub za dużo. Czy częstotliwość zadawania jest wystarczająca, tzn. język polski (edukacja wczesnoszkolna)  - 3 razy w tygodniu, matematyka do 2 razy, pozostałe przedmioty – raz, czy wolą Państwo częściej. Zgodnie z zaleceniem MEN powinny być 3 – 5 lekcji dziennie.

Czekamy na Państwa opinie do końca tygodnia, tak, aby w przyszłym tygodniu (3 dni szkolne) oraz w następnych móc się do tego dostosować.

I jeszcze jedna uwaga, jeśli nauczyciel nie napisał, że praca ma być odesłana, proszę jej nie odsyłać.

Jeśli jest problem z pobraniem ćwiczeń Nowej Ery, to również proszę o kontakt, zostaną przesłane na adres mailowy.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

 
1   2   następny  >>